தமிழக அரசே! தமிழ்நாட்டிற்குள் தனித்த இடங்களில் மாவட்டம் தோறும் சிறப்பு மருத்துவமனைகளை அமைத்திடுக!

தமிழக அரசே! தமிழ்நாட்டிற்குள் தனித்த இடங்களில் மாவட்டம் தோறும் சிறப்பு மருத்துவமனைகளை அமைத்திடுக!

கொரானா கிருமியினால் பாதிக்கப்பட்ட நோயாளிகளுக்கென சிறப்பு மருத்துவமனைகளை தனித்த இடங்களில் தமிழ்நாட்டிற்குள் மாவட்டம் தோறும் உருவாக்கிடு…

– மே பதினேழு இயக்கம்
9884072010

Leave a Reply