தமிழக அரசே! மாதாந்திர நிதி மற்றும் உணவுத் தேவைக்கான பொருட்களை வீடுதோறும் வழங்கிடு!

தமிழக அரசே! மாதாந்திர நிதி மற்றும் உணவுத் தேவைக்கான பொருட்களை வீடுதோறும் வழங்கிடு!

கூலி வேலை, முறைசாரா பணியாளர்கள், நிரந்தரமற்ற பணியாளர்கள், மற்றும் இதர அடித்தட்டு உழைப்பாளிகளுக்கு மாதாந்திர நிதி உதவியை உடனே கையளித்திட வேண்டும்.

மாதாந்திர உணவுத் தேவைக்கான பொருட்களை உடனே அரசு வழங்கிட வேண்டும்.

– மே பதினேழு இயக்கம்
9884072010

Leave a Reply