இராமநாதபுரம் மாவட்டம் பெரியபட்டினம் ஷாஹீன்பாக் போராட்டத்தில் மே 17 இயக்கம் பங்கேற்பு

07/03/2020 அன்று இராமநாதபுரம் மாவட்டம் பெரியபட்டினம் ஷாஹீன்பாக் போராட்டத்தில் மே 17 இயக்க ஒருங்கிணைப்பாளர் தோழர் திருமுருகன் காந்தி கலந்துகொண்டார்.

Leave a Reply