இராமநாதபுரம் மாவட்டம் பெரியபட்டினத்தில் நடைபெற்ற குடியுரிமை திருத்த சட்டம் CAA, தேசிய குடிமக்கள் பதிவேடு NRCயை திரும்ப பெற வலியுறுத்தும் பொது மக்கள் கூடுகை

இராமநாதபுரம் மாவட்டம் பெரியபட்டினத்தில், ஷாஹீன்பாத் தர்ணாவில ஒருங்கிணைக்கும் குடியுரிமை திருத்த சட்டம் CAA, தேசிய குடிமக்கள் பதிவேடு NRCயை திரும்ப பெற வலியுறுத்தும் பொது மக்கள் கூடுகையில் தோழர் திருமுருகன் காந்தி அவர்களின் உரை

Leave a Reply