இராமநாதபுரம் பாம்பூரணி திடலில் நடைபெற்ற குடியுரிமை திருத்த சட்டம் CAA, தேசிய குடிமக்கள் பதிவேடு NRCயை திரும்ப பெற வலியுறுத்தும் தொடர் முழக்கம் போராட்டம்

இராமநாதபுரம் பாம்பூரணி திடலில் ஷாஹீன்பாக்க்கில்  மக்கள் தன்னெழுச்சி போராட்டக்குழு ஒருங்கிணைக்கும் குடியுரிமை திருத்த சட்டம் CAA, தேசிய குடிமக்கள் பதிவேடு NRCயை திரும்ப பெற வலியுறுத்தும் தொடர் முழக்கம் போராட்டம் தோழர் திருமுருகன் காந்தி அவர்களின் உரை

நாள் : 7-3-2020

Leave a Reply