தமிழீழ இனப்படுகொலையின் குற்றாவாளிகளை அம்பலப்படுத்தி, இலங்கை அரசின் மீது சர்வதேச விசாரணை நடத்திட வலியுறுத்தி ஜெனீவாவில் ஐ.நா மனித உரிமைகள் ஆணையத்தின் முன்பு புகைப்பட ஆவணக் கண்காட்சி

தமிழீழ இனப்படுகொலையின் குற்றாவாளிகளை அம்பலப்படுத்தி, இலங்கை அரசின் மீது சர்வதேச விசாரணை நடத்திட வலியுறுத்தி அனைத்துலக மனித உரிமை சங்கம் மற்றும் மே பதினேழு இயக்கம் இணைந்து ஜெனீவாவில் ஐ.நா மனித உரிமைகள் ஆணையத்தின் முன்பு வைக்கப்பட்டுள்ள புகைப்பட ஆவணக் கண்காட்சி

Leave a Reply