இலங்கையில் கோத்தபாய ராஜபக்சே அதிரபாகி இருப்பது குறித்து திருமுருகன் காந்தி அளித்த நேர்காணல்

இலங்கையில் கோத்தபாய ராஜபக்சே அதிரபாகி இருப்பது குறித்தும், இந்தியா என்ன செய்யப் போகிறது, தமிழ்நாடு என்ன செய்யப் போகிறது என்பது குறித்து திருமுருகன் காந்தி அளித்த நேர்காணல்

Leave a Reply