‘வாட்ஸப் உளவு பார்த்தல்’ தொடர்பான தொலைக்காட்சி விவாதத்தில் தோழர் திருமுருகன் காந்தி

‘வாட்ஸப் உளவு பார்த்தல்’ தொடர்பான சன் நியூஸ் தொலைக்காட்சியில் 01-11-19 நடைபெற்ற விவாதத்தில் மே 17 இயக்கம் சார்பாக ஒருங்கிணைப்பாளர் தோழர் திருமுருகன் காந்தி பங்கேற்று முன்வைத்த கருத்துக்கள்.

Leave a Reply