இராஜிவ்காந்தி மரணம் தொடர்பாக தற்போது எழுந்துள்ள சர்ச்சை குறித்து மே 17 இயக்க ஒருங்கிணைப்பாளர் தோழர் திருமுருகன் காந்தி

இராஜிவ்காந்தி மரணம் தொடர்பாக தற்போது எழுந்துள்ள சர்ச்சை குறித்து மே 17 இயக்க ஒருங்கிணைப்பாளர் தோழர் திருமுருகன் காந்தி இன்று (16-10-19) ஊடகங்களிடம் கூறிய கருத்துகள்.

 

Leave a Reply