இராஜிவ் காந்தி கொலை குறித்து விசாரித்த ஜெயின் கமிசன் அறிக்கையை முன்வைத்து மே17 இயக்கம் மும்பையில் 2011இல் நடத்திய பத்திரிக்கையாளர் சந்திப்பு

இராஜிவ் காந்தி கொலை குறித்து விசாரித்த ஜெயின் கமிசன் அறிக்கையை முன்வைத்து மே17 இயக்கம் மும்பையில் 2011இல் நடத்திய பத்திரிக்கையாளர் சந்திப்பு.

இந்தக் கொலையில் இருக்கும் பல மர்ம முடிச்சுகள் குறித்து இந்தப் பத்திரிகையாளர் சந்திப்பில் மே 17 இயக்கம் விரிவாக எடுத்துரைத்தது. வாய்ப்பு இருப்பவர்கள் அவசியம் பார்க்கவும்.

Leave a Reply