தந்தை பெரியாரின் 141ஆவது பிறந்தநாளான செப்டம்பர் 17 அன்று அவரின் கொள்கைகளை ஏந்தி வீறுநடை போடுவோம்

தமிழ்சமூகத்தை மானமும் அறிவுமுள்ள சமூகமாக்க உழைத்த எண்ணெற்ற தமிழ் தத்துவாதிகளின் தொடர்ச்சி தந்தை பெரியாரின் 141ஆவது பிறந்தநாளான செப்டம்பர் 17 அன்று அவரின் கொள்கைகளை ஏந்தி வீறுநடை போடுவோம்.

#periyar141
#FatherofTamilNation
#HBDPERIYAR141

மே17 இயக்கம்
9884072010

Leave a Reply