நீட் எதிர்ப்பு போராளி மருத்துவர் அனிதா இரண்டாம் ஆண்டு வீரவணக்க நாள்.

- in நீட், வீரவணக்கம்
நீட் எதிர்ப்பு போராளி மருத்துவர் அனிதா இரண்டாம் ஆண்டு வீரவணக்க நாள்.

நீட் தேர்வினை ரத்து செய்திடவும், கல்வி உரிமையை மாநிலப் பட்டியலுக்கு மாற்றிடவும் உறுதி ஏற்போம்.

Leave a Reply