தோழர் திருமுருகன் காந்தி ரெட் பிக்ஸ் சேனலுக்கு வழங்கிய நேர்காணல்

“இந்துத்துவ, ஆர்.எஸ்.எஸ்.ஐ சேர்ந்த சாவர்கர், கோல்வாக்கர் முதற்கொண்டு அனைவருமே இங்கிலாந்து அரசிற்கு கைக்கூலிகளாக இருந்தவர்கள் தான்.”,
– தோழர் திருமுருகன் காந்தி, தனது வருமானம், மாரிதாஸ், தோழர் டைசன் உள்ளிட்ட பல கேள்விகளுக்கு பதிலளித்துள்ள ரெட் பிக்ஸ் சேனலுக்கு வழங்கிய நேர்காணல்.

Leave a Reply