மதுரை புத்தகத் திருவிழாவில் நிமிர் பதிப்பகம்

மதுரை புத்தகத் திருவிழாவில் நிமிர் பதிப்பகம்

அரங்கு எண்: 13

ஆகஸ்ட் 30 முதல் செப்டம்பர் 9 வரை.

காலை 11 மணி முதல் இரவு 9 மணி வரை
தமுக்கம் மைதானம், மதுரை

அரசியல், பொருளாதாரம், வரலாறு, தமிழர் பண்பாடு, சூழலியல் என பல்வேறு முக்கிய நூல்கள் தொகுக்கப்பட்டுள்ளன

அவசியம் வாருங்கள்

தொடர்புக்கு: 9841485116 | 9884072010

Leave a Reply