முகிலனின் கேள்விகளுக்கு முதலில் இந்த அரசு பதில் சொல்லட்டும் – திருமுருகன் காந்தி

முகிலனின் கேள்விகளுக்கு முதலில் இந்த அரசு பதில் சொல்லட்டும். தூத்துக்குடி படுகொலைக்கு அரசு பதில் சொல்ல வேண்டும் – திருமுருகன் காந்தி

Leave a Reply