“தமிழ்த்தேசியத்தை உடைப்பது தான் சாதி. தமிழர்களை இணைப்பது சாதியல்ல.” – தோழர் திருமுருகன் காந்தி விகடன் ஊடகத்திற்கு வழங்கிய நேர்காணல்

“தமிழ்த்தேசியத்தை உடைப்பது தான் சாதி. தமிழர்களை இணைப்பது சாதியல்ல.”
– தோழர் திருமுருகன் காந்தி விகடன் ஊடகத்திற்கு வழங்கிய நேர்காணல்.

Leave a Reply