தமிழீழ மக்களுக்கான 10 ஆம் ஆண்டு வீரவணக்கப் பொதுக்கூட்டம்

தமிழீழ மக்களுக்கான 10 ஆம் ஆண்டு வீரவணக்கப் பொதுக்கூட்டம்
சென்னை | மதுரை | கோவை
மே 19 ஞாயிறு மாலை 5 மணி
சென்னை தி.நகர், முத்துரங்கன் சாலை 

இனப்படுகொலையை மறக்க மாட்டோம். அனைவரும் வாருங்கள்.
தமிழீழ இனப்படுகொலைக்கான சர்வதேச விசாரணையே தேவை.
தமிழீழ விடுதலைக்கான பொதுவாக்கெடுப்பு வேண்டும்.


தமிழீழ இனப்படுகொலைக்கான சர்வதேச விசாரணை தேவை.
தமிழீழ விடுதலைக்கான பொதுவாக்கெடுப்பு வேண்டும்.- மே பதினேழு இயக்கம்
9884072010

 

Leave a Reply