முகிலன் அவர்களை விரைந்து கண்டுபிடிக்க வலியுறுத்தி கரூர் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் மனு

- in பரப்புரை

முகிலன் அவர்களை விரைந்து கண்டுபிடிக்க வலியுறுத்தி கரூர் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் தோழமை அமைப்புகள் மற்றுமொ மே பதினேழு இயக்கம் இணைந்து மனுவை கையளித்தனர்.

#WhereIsMugilan

Leave a Reply