விடுதலை தமிழ்ப்புலிகள் கட்சியின் தலைவர் திரு. குடந்தை அரசன் தோழர் திருமுருகன் காந்தியை சந்தித்தார்

- in பரப்புரை

விடுதலை தமிழ்ப்புலிகள் கட்சியின் தலைவர் திரு. குடந்தை அரசன் மற்றும் கட்சி நிர்வாகிகள் மே பதினேழு இயக்க ஒருங்கிணைப்பாளர் திருமுருகன் காந்தி அவர்களை இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு மருத்துவனையில் சந்தித்த போது.

Leave a Reply