இந்த கருப்பு சட்டங்கள் ஒழிக்கப்படவேண்டியவை என்பது தான் – திரு. அரி பரந்தாமன், ஓய்வுபெற்ற உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி

- in பரப்புரை

திருமுருகன் காந்தியின் மீதான அடக்குமுறையும், கைதும் நமக்கு சொல்லும் பாடம் என்பது 124-A, UAPA போன்ற கருப்பு சட்டங்கள் ஒழிக்கப்பட வேண்டியவை என்பது தான்.
– ஓய்வுபெற்ற உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி திரு.ஹரிபரந்தாமன்

நீதிபதி திரு.ஹரிபரந்தாமன் அவர்களுக்கு மே பதினேழு இயக்கம் தனது நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறது.

Leave a Reply