சுவிட்சர்லாந்து அரசு வழக்கின் பின்னணி அரசியல் குறித்து தோழர் திருமுருகன் காந்தி

விடுதலைப் புலிகள் குற்றவியல்புடைய அமைப்பல்ல என்ற சுவிஸ் நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பும், தமிழர்கள் மீதான சுவிட்சர்லாந்து அரசின் வழக்கின் பின்னணி அரசியல் குறித்தும் மே பதினேழு இயக்க ஒருங்கிணைப்பாளர் தோழர் திருமுருகன் காந்தி.

 

Leave a Reply