சர்வதேச நாடுகளிடம் தூத்துக்குடி துப்பாக்கிச் சூடு படுகொலையினையும், வேதாந்தா நிறுவனத்தின் அத்துமீறல்களையும் அம்பலப்படுத்தும் மே 17 இயக்கம்

சர்வதேச நாடுகளிடம் தூத்துக்குடி துப்பாக்கிச் சூடு படுகொலையினையும், வேதாந்தா நிறுவனத்தின் அத்துமீறல்களையும் அம்பலப்படுத்தும் மே பதினேழு இயக்கம்.
கடந்த சில வாரங்களாக சர்வதேச அரங்கில் மே பதினேழு இயக்கம் செய்து வரும் வேலையின் தொகுப்பு.

திருமுருகன் காந்தி

Leave a Reply