துப்பாக்கிச் சூடு படுகொலைக்கு எதிராகவும், ஸ்டெர்லைட்டை மூடவும் மதுரையில் தோழர்கள் போராட்டத்தில்

மதுரையில் துப்பாக்கிச் சூடு படுகொலைக்கு எதிராகவும், ஸ்டெர்லைட்டை மூடவும் மதுரையில் தோழர்கள் போராட்டத்தில்

Leave a Reply