தமிழர் கடலில் கூடுவோம் – தோழர் இளமாறன்

நினைவேந்தல் என்பது பண்பாட்டு நிகழ்வு. அது ஆர்ப்பாட்டமோ, போராட்டமோ அல்ல. அதனால் அதற்கு அனுமதி மறுக்க முடியாது. தமிழர்கள் அனைவரும் கூடுவோம் வாருங்கள்.

– தமிழர் விடியல் கட்சி ஒருங்கிணைப்பாளர் தோழர் இளமாறன்

 https://www.youtube.com/watch?v=olfIDmXhtTU

Leave a Reply