நீட் தேர்வை விரட்டுவோம் – கல்வியை மாநிலப் பட்டியலுக்கு மாற்றுவோம்

- in நீட்

தமிழக இளைஞர்களே! பெற்றோர்களே!

இன்னும் எத்தனை நாள் வேடிக்கை பார்க்கப் போகிறோம்?
எதிர்த்துப் பேசவும், போராடவும் தயாராகுங்கள்!

நீட் தேர்வை விரட்டுவோம்!
கல்வியை மாநிலப் பட்டியலுக்கு மாற்றுவோம்!

Leave a Reply