உழைப்பாளர் நாளில் உறுதி மொழி ஏற்போம்!

- in பதாகை

Leave a Reply