சன் நியூஸ் தொலைக்காட்சியில் காவிரி தொடர்பான விவாதத்தில் தோழர் திருமுருகன் காந்தி

02.04.2018 அன்று சன் நியூஸ் தொலைக்காட்சியில் ‘தொடரும் போராட்டங்கள், மற்றும் உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்பு’ குறித்த விவாதத்தில் மே பதினேழு இயக்க ஒருங்கிணைப்பாளர் தோழர் திருமுருகன் காந்தி பங்கேற்று பதிவு செய்த கருத்துக்கள்

 

Leave a Reply