தந்தை பெரியாரும் தமிழ்நாட்டு உரிமையும் – கருத்தரங்கம்

தந்தை பெரியாரும் தமிழ்நாட்டு உரிமையும்

திருப்பூரில் பெரியார் நினைவு நாள் கருத்தரங்கம்

டிசம்பர் 24, ஞாயிறு மாலை 5 மணி
நளன் உணவகம், குமரன் ரோடு, K.V.B வங்கி எதிரில், திருப்பூர்

அனைவரும் வாருங்கள்.

– மே பதினேழு இயக்கம்
9884072010

Leave a Reply