நியூஸ் 7 தொலைக்காட்சி விவாதம் 02.02.16

இன்று இரவு 9 மணிக்கு நியூஸ் 7 தொலைக்காட்சியில் மோடியின் தமிழக வருகை குறித்த விவாதத்தில் மே17 இயக்க ஒருங்கிணைப்பாளர் தோழர் திருமுருகன் பங்கேற்கிரார். வாய்ப்புள்ள தோழர்கள் காணவும்

Leave a Reply