சத்தியம் தொலைக்காட்சி விவாதம்

கெயில் குழாய் பதிப்பு குறித்தான விவாதம் இன்று இரவு 7 மணிக்கு சத்தியம் தொலைக்காட்சியில் மே 17 இயக்க மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் தோழர் பிரவீன் பங்கேற்கிறார். வாய்ப்பிருக்கும் தோழர்கள் அவசியம் பார்க்கவும்.

Leave a Reply