சன் நியூஸ் விவாதம் 05.02.16

இன்று இரவு 9 மணிக்கு சன் நியூஸ் தொலைக்காட்சியில் இலங்கையின் அரசியல் சாசனம் குறித்தும், தமிழர்களின் உரிமை குறித்தும் விவாதம். மே17 இயக்கம் பங்கேற்கிறது. வாய்ப்பிருந்தால் பார்க்கவும்.

Leave a Reply