தொலைக்காட்சி விவாதம் – புலிப்பார்வை. கத்தி

- in பரப்புரை
புலிப்பார்வை மற்றும் திரைப்படங்களின் மீதான எதிர்ப்பு குறித்து சன் செய்தி தொலைக்காட்சி விவாதம். அய்யாநாதன், எஸ்.வி சேகர், டான் அசோக் மற்றும் தோழர் திருமுருகன் கலந்து கொண்ட விவாத மேடை நிகழ்ச்சி

கத்தி, புலிப்பார்வை திரைப்படங்கள் குறித்து இமையம் தொலைக்கட்சியில், மே பதினேழு இயக்க ஒருங்கிணைப்பாளர் தோழர் அருள்முருகன் பங்குபெற்ற விவாதம். 

Leave a Reply