செங்கொடி வீர வணக்கம் மற்றும் மீத்தேன் ஆவணப்படம் திரையிடல்

- in பரப்புரை
செங்கொடி வீர வணக்கம் மற்றும் மீத்தேன் ஆவணப்படம் திரையிடல்

2014 செப்டம்பர் 7 ஆம் தேதி பெங்களூருவில் மே17 இயக்கம், கருநாடக தமிழ் மக்கள் இயக்கம், புதிய சோசலிச மாற்று இயக்கம் இணைந்து நடத்திய செங்கொடி வீர வணக்கம் மற்றும் மீத்தேன் ஆவணப்படம் திரையிடல் நிகழ்வு.

 

Leave a Reply