ஜூலியன் அசாஞ்சே: அமெரிக்காவின் கொடுங்கனவு – மே 17 இயக்கக் குரல் இணையத்தள கட்டுரை

ஜூலியன் அசாஞ்சே: அமெரிக்காவின் கொடுங்கனவு
– மே 17 இயக்கக் குரல் இணையத்தள கட்டுரை

2010-2011 இல் ‘விக்கிலீக்ஸ் கோப்புகள்’ என்ற பெயரில் 251,287 அமெரிக்க உயர்ரகசியக் கோப்புகளுடன் வெளிவந்த பதிப்புதான் விக்கிலீக்சை உலகெங்கும் பிரபலப்படுத்தியது. அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகளின் உள்ளக கசிவுகள் (United States diplomatic Cables leak, சுருக்கமாக – Cablegate) என்ற பெயரில் வெளிவந்த இது, அது நாள் வரை அமெரிக்க அரசு செய்து வந்த போர் குற்றங்கள் மற்றும் மனித உரிமை மீறல்களை ஆதாரத்துடன் பொதுவெளியில் வைத்தது. இதில் ஆப்கன் போர் மற்றும் இராக் போர் குறித்த பல்வேறு அமெரிக்க அரசின் ‘உயர் இரகசிய (Top Secret)’ தகவல்களும் அடக்கம்.

கட்டுரையை வாசிக்க

மே 17 இயக்கக் குரல்
9444327010

Leave a Reply