வேவு பார்க்கும் அளவிற்கு மே 17 இயக்கம் என்ன செய்தது – தோழர் திருமுருகன் காந்தி நேர்காணல்

வேவு பார்க்கும் அளவிற்கு மே 17 இயக்கம் என்ன செய்தது, யாரெல்லாம் குறி வைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள், பீமா கோரேகான் வழக்கு போன்று பொய் தரவுகள் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கலாம் என பல்வேறு விசயங்கள் குறித்து மே பதினேழு இயக்கத்தின் ஒருங்கிணைப்பாளார் தோழர் திருமுருகன் காந்தி, அரன் செய் ஊடகத்திற்கு வழங்கிய நேர்காணல்.

Leave a Reply