வேதமே இந்தியாவின் வரலாறு என்று சொன்ன ஆர்.எஸ்.எஸ் கும்பலின் தலையில் விழுந்த பேரடி தான் கீழடி! 

வேதமே இந்தியாவின் வரலாறு என்று சொன்ன ஆர்.எஸ்.எஸ் கும்பலின் தலையில் விழுந்த பேரடி தான் கீழடி!
கீழடி வரலாற்றை அழிக்க முயலும் பாஜக அரசு!

– ஒழியட்டும் பாசிசம், முடியட்டும் பாஜக
தொடர் காணொளிகள் – பகுதி 2

Leave a Reply