புதிய குரல் அமைப்பின் ஒருங்கிணைப்பாளர் தோழர் ஓவியா மற்றும் ஊடகவியலாளர் தமிழ்நாசர் ஆகியோர் சந்திப்பு

- in பரப்புரை

புதிய குரல் அமைப்பின் ஒருங்கிணைப்பாளர் தோழர் ஓவியா மற்றும் ஊடகவியலாளர் தமிழ்நாசர் ஆகியோர் மே பதினேழு இயக்க ஒருங்கிணைப்பாளர் திருமுருகன் காந்தி அவர்களை மருத்துவமனையில் சந்தித்தனர்.

Leave a Reply