இதற்காகத்தான் கைது செய்யப்பட்டாரா திருமுருகன் காந்தி ? பகுதி – 1

இதற்காகத்தான் கைது செய்யப்பட்டாரா திருமுருகன் காந்தி ?

பகுதி – 1 | தண்ணீர் விநியோகத்தை தனியார் மயமாக்கும் அரசு

#May17movement #ThirumuruganGandhi#ReleaseThirumuruganGandhi #Waterprivatization

Leave a Reply