புதுவையில் நாம் அனைவரும் சந்திப்போம். தடையை எதிர்கொள்வோம்.

புதுவையில் நாம் அனைவரும் சந்திப்போம். தடையை எதிர்கொள்வோம்.

இடம்: பேருந்து நிலையம் எதிரில் (சுதேசி மில் வாயில்), புதுச்சேரி
நாள்: அக்டோபர் 7, 2017 சனி மாலை 5 மணி

மே பதினேழு இயக்கம்
9884072010

Leave a Reply