ஓவியர் ஐயா வீரசந்தானம், எழுத்தாளர் தோழர் கௌரி லங்கேஷ், மருத்துவர் அனிதா ஆகியோருக்கு வீரவணக்கம்.

ஓவியர் ஐயா வீரசந்தானம், எழுத்தாளர் தோழர் கௌரி லங்கேஷ், மருத்துவர் அனிதா ஆகியோருக்கு வீரவணக்கம்.

 

Leave a Reply