குண்டர்சட்டத்தை கண்டித்த அனைவருக்கும் தோழர் திருமுருகன் நன்றி தெரிவித்தார்

தோழர்கள் மீது ஏவப்பட்ட குண்டர்சட்டத்தை கண்டித்த அனைவருக்கும் மே பதினேழு
இயக்கத்தின் சார்பாக தோழர் திருமுருகன் நன்றி தெரிவித்தார்

 

Leave a Reply