தமிழீழ வரலாறு மற்றும் விடுதலை போராட்டம் குறித்தான உங்கள் கேள்விகளுக்கு தோழர் திருமுருகன் காந்தி பதிலளிப்பார்

தமிழீழ வரலாறு மற்றும் விடுதலை போராட்டம் குறித்தான உங்கள் கேள்விகளை எங்களுக்கு மின்னஞ்சல் அனுப்புங்கள். தோழர் திருமுருகன் காந்தி உங்கள் கேள்விகளுக்கு மே 17 இயக்க முகநூல் பக்கத்தில் தினமும் பதிலளிப்பார்.

Please mail your questions on history of Tamil Eelam and their struggle for a Tamil nation. Comrade Thirumurugan Gandhi will answer your questions daily on May 17 Movement FB page.

கேள்விகளை அனுப்ப வேண்டிய மின்னஞ்சல் | Mail address to send your questions :

[email protected]

தமிழீழ வரலாறு மற்றும் விடுதலை போராட்டம் குறித்தான உங்கள் கேள்விகளை எங்களுக்கு மின்னஞ்சல் அனுப்புங்கள். *தோழர்…

Publiée par May17 Movement sur Jeudi 7 mai 2020

– மே பதினேழு இயக்கம்
9884072010

Leave a Reply