சாதி ஒழிப்பே தமிழ்த்தேசியம் என அம்பேத்கர் நினைவு நாளில் உறுதியேற்போம்!

சாதி ஒழிப்பே தமிழ்த்தேசியம் என அம்பேத்கர் நினைவு நாளில் உறுதியேற்போம்!

புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் வழியில் சாதி ஒழிப்பினை முன்னெடுப்போம்!

டிசம்பர் 6 – அண்ணல் அம்பேத்கர் நினைவு நாள்!

– மே பதினேழு இயக்கம்
9884072010

Leave a Reply