இனிய ஆங்கிலப் புத்தாண்டு வாழ்த்துகள் 2019

2019 பிறந்திருக்கிறது. அனைவருக்கும் இனிய ஆங்கிலப் புத்தாண்டு வாழ்த்துகள்.

2018-ல் தமிழர்களாகிய நாம் கடந்து வந்த பாதையும், 2019-ல் நம் முன்னே உள்ள கடமைகள் மற்றும் பொறுப்புகளும் குறித்து தோழர் திருமுருகன் காந்தி

Leave a Reply