திருமாவளவன் அவர்களை இழிவாகப் பேசி வரும் எச்.ராஜா போன்ற கிருமிகள் கைது செய்யப்பட வேண்டும். – திருமுருகன் காந்தி

- in இந்துத்துவா

திருமாவளவன் அவர்களை இழிவாகப் பேசி வரும் எச்.ராஜா போன்ற கிருமிகள் கைது செய்யப்பட வேண்டும்.
– திருமுருகன் காந்தி

Leave a Reply