மே பதினேழு இயக்கம் மதுரை மாவட்டம், திருப்பூர், பெங்களூர் பகுதிகளிலிருந்து புறப்பட்ட நிவாரணப் பொருட்கள்

மே பதினேழு இயக்கம் மதுரை மாவட்டம், திருப்பூர், பெங்களூர் பகுதிகளிலிருந்து நிவாரணப் பொருட்கள் டெல்டாவை நோக்கி நேற்று புறப்பட்ட போது.

நிவாரணப் பொருட்கள் அல்லது நிதி அளித்திட: 7094198005 | 9884072030

#SaveDelta

Leave a Reply