திருத்துறைப்பூண்டியிலிருந்து உள்ளே பெருமளவில் கவனத்திற்கு உள்ளாகாத கிராமங்களை நோக்கி தோழர்கள்

- in கஜா புயல்

திருத்துறைப்பூண்டியிலிருந்து உள்ளே பெருமளவில் கவனத்திற்கு உள்ளாகாத கிராமங்களை நோக்கி தோழர்கள் பயணித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள்.
– மே பதினேழு இயக்கம்

#SaveDelta

Leave a Reply