ஓங்கி அடித்த கஜா புயல்! முதுகில் குத்திய அரசு!

ஓங்கி அடித்த கஜா புயல்!
முதுகில் குத்திய அரசு!
மே பதினேழு இயக்கத்தின் கள ஆய்வின் சில துளிகள்!

Leave a Reply