நக்கீரன் இதழின் பொறுப்பாசிரியர் திரு.கோவி லெனின் அவர்கள் தோழர் திருமுருகன் காந்தியை சந்தித்தார்

- in பரப்புரை

நக்கீரன் இதழின் பொறுப்பாசிரியர் திரு.கோவி லெனின் அவர்கள் மே பதினேழு இயக்க ஒருங்கிணைப்பாளர் திருமுருகன் காந்தி அவர்களை மருத்துவமனையில் சந்தித்தார்.

Leave a Reply