திராவிடர் கழகத்தின் பிரச்சாரச் செயலாளர் வழக்கறிஞர் தோழர் அருள்மொழி அவர்கள் தோழர் திருமுருகன் காந்தியை சந்தித்தார்

- in பரப்புரை

திராவிடர் கழகத்தின் பிரச்சாரச் செயலாளர் வழக்கறிஞர் தோழர் அருள்மொழி அவர்கள் மே பதினேழு இயக்க ஒருங்கிணைப்பாளர் திருமுருகன் காந்தி அவர்களை மருத்துவமனையில் சந்தித்துப் பேசினார்.

Leave a Reply